مقالات

مواد ابطال ثبت علامت تجاری یا برند

ماده ۱۴۷ در مورد ابطال ثبت علامت :

ابطال ثبت علامت مطابق مواد ۴۱ و ۴۳ قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون و با تقدیم دادخواست به عمل میآید.

دادخواست ابطال باید دارای ضمائم زیر باشد :

  1. اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
  2. رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه ها
  3. وکالتنامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود

تبصره – ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق مقررات همین فصل به عمل می ¬ آید

.

ماده ۱۴۸ در مورد ابطال ثبت علامت :

هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رای نهایی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ میکند و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه ، بخشی از علامت یا ثبت علامت را به طور کامل یا فقط نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید .

ماده ۱۴۹ در مورد ابطال ثبت علامت :

آگهی مربوط به ابطال براساس مفاد رای دادگاه با درج موارد زیر منتشر خواهد شد :

  1. ذکر علامت و شماره و تارخی ثبت آن
  2. اشاره به ابطال بخشی از علامت یا اینکه علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده
  3. اعلام عدم اعتبار گواهی ¬ نامه ¬ ای که به موجب رای نهایی دادگاه باطل شده است

تبصره – هزینه آگهی مزبور به عهده محکوم له میباشد . وی میتواند هزینه مذکور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *