مقالات

ثبت شرکت دارویی

ثبت شرکت دارویی :

مشاورین ثبت سامان جهت ثبت شرکت دارویی دو طریق پیشنهاد می کنند که کارفرما با توجه به شرایط خاص خود یک گزینه را به اختیاربا راهنمایی کارشناسان انتخاب می کند.

 

 1. ثبت شرکت دارویی در قالب شرکت سهامی خاص
 2. ثبت شرکت دارویی در قالب شرکت با مسئولیت محدود

 

ثبت شرکت دارویی در قالب شرکت سهامی خاص :

 

شرکتی بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت قید شود .

شرایط پایه جهت ثبت شرکت دارویی در قالب سهامی خاص:

 • حداقل ۳ نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند (۱۸ سال تمام) که حداقل ۲نفر عضو هیئت مدیره و یک نفر سهامدار باشد
 • حداقل ۲ نفر اعضا بازرس شامل بازرس اصلی و علی البدل که نباید هیچگونه رابطه نسبی با اعضای هیئت مدیره داشته باشند (هم فامیل نباشند) باید برای تشکیل شرکت معرفی گردد و اعضا و هیئت مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و نباید دارای سوءپیشینه کیفری باشند.
 • حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) تومان باشد که ۳۵ % مبلغ تعهد شده را باید در حساب بانکی افتتاح شده واریز نمایند.
 • آدرس و کد پستی

 

شرایط پایه جهت ثبت شرکت دارویی با مسئولیت محدود:

 • حداقل ۲ نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند (۱۸ سال تمام) .
 • هر دو عضو شرکت باید سهامدار باشند، حتی ۱ درصد.
 • حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) تومان باشد.

مدارک مورد نیازجهت ثبت شرکت دارویی با مسئولیت محدود:

 1. مدارکی که توسط موسسین شرکت باید تهیه شود:
  • فتوکپی مدارک شناسایی اعضا
  • گواهی عدم سو پیشینه هیات مدیره
 2. .مدارکی که توسط موسسه ثبت سامان تهیه می شود:
  • دو برگ اظهارنامه شرکت مسوولیت محدود
  • دوجلد اساسنامه شرکت مسوولیت محدود
  • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  • دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
  • وکالتنامه

 

مدارک مورد نیازجهت ثبت شرکت دارویی:

نکته : برای ثبت شرکت دارویی چه در قالب شرکت با مسئولیت محدود ، چه شرکت سهامی خاص باید از مراجع مربوطه جهت دریافت مجوز در مرحله ابتدایی فرایند ثبت اقدام گردد.

 

 • الف . مدارکی که توسط موسسین شرکت باید تهیه شود:

  • ۱٫ فتوکپی مدارک شناسایی سهامداران و بازرسین
  • ۲٫ ارائه گواهی حداقل ۳۵% سرمایه
  • ۳٫ گواهی عدم سو پیشینه اعضا
 • ب . مدارکی که توسط موسسه ثبت سامان تهیه می شود:

  • ۱٫ دو برگ اظهارنامه ثبت شرکت
  • ۲٫ دوجلد اساسنامه شرکت دارویی
  • ۳٫ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  • ۴٫ دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
  • ۵٫ وکالتنامه

روند ثبت شرکت دارویی:

 1. عقد قرارداد با گروه ثبتی سامان
 2. تکمیل مدارک
 3. ثبت نام در سایت اداره ثبت شرکتها
 4. تعیین نام شرکت
 5. واریز فیش ۳۵% و ارائه گواهی مرتبط ( برای ثبت شرکت سهامی خاص )
 6. ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها
 7. پیگیری و واریز وجوه حق الثبت و حق الدرج توسط وکیل
 8. ثبت

زمان مورد نیاز برای ثبت شرکت دارویی:

یک ماه پس از تکمیل مدارک .

 

چارت فرایند ثبت شرکت دارویی:

جدول روند ثبت شرکت دارویی

 

اقدامات که گروه مشاورین ثبت سامان جهت ثبت شرکت دارویی انجام می دهند ثبت شرکت دارویی
اقدام به تنظیم اوراق (اساسنامه + اظهارنامه صورتجلسات) ارائه گواهی افتتاح (حسابی که توسط موکل افتتاح شده است)
ارجاع سیستمی با توجه به مدارک اعضا شرکت و پیگیری از کارشناس اداره ثبت در صورت تایید پس از ۲ الی ۳ روز کاری ابلاغیه نام گرفته می شود (برای هر اصلاحیه ۲۴ ساعت زمان کارشناسی)
مدارک شرکت از سامانه ثبت شرکتها پرینت گرفته شده به امضاء اعضای شرکت می رسد تکمیل مدارک و ارسال آن به اداره ثبت شرکتها (۱۰ الی ۱۵ روز کاری زمان کارشناسی)
طی ۲ الی ۳ روز رفع نقص می شود پیش آگهی به همراه برگه ارجاع توسط وکیل به ثبت مراجعه گشته و پرونده طی ۵ الی ۷ روز کاری در ثبت دفتر نویسی می شود.
پس از تحویل پرونده از ثبت از طریق سایت مبلغ پرداخت شده و به موکل تحویل داده می شود. تنظیم مدارک
افتتاح حساب(ثبت شرکت سهامی خاص) ارجاع سیستم
تایید نام شرکت چاپ مدارک
ارسال مدارک در صورتی که به نقص خورد
صدور پیش آگهی از طریق سیستم روزنامه رسمی از طریق سایت

 

مشترکات و تفاوت های بین شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

 1. تعداد شرکا:در شرکت با مسئولیت محدود حداقل ۲ نفراست در حالیکه برای ثبت شرکت سهامی خاص به سهامداران حداقل ۳ نفرسهامدار نیاز می باشند .
 2. حداقل سرمایه برای ثبت در هر دو گونه شرکت ها چه شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .
 3. برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل ۳۵% دریکی از شعب بانکها به ودیعه گذاشته می شود و ۶۵% درتعهد سهامداران می باشد.
 4. برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه به مدیر عامل شرکت تحویل می شود ولی نیازی به ارائه گواهی بانکی برای ثبت شرکت نمی باشد.به عبارتی مدیر عامل فقط اقرار با دریافت کل سرمایه شرکت می کند.
 5. از شرایط اصلی ثبت شرکت سهامی خاص باید به انتخاب اجباری بازرس اصلی و علی البدل اشاره کرد در حالیکه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدودانتخاب بازرس اختیاری است.
 6. در شرکت سهامی خاص مدت مدیریت حداکثر دو سال می باشد که پس از آن قابل تمدید است ولی در شرکت با مسئولیت محدود این امکان وجود دارد که مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند یا اینکه در صورت تمایل بازه زمانی برای دوره مدیریت در اساسنامه شرکت تعریف کرد.
 7. در شرکت سهامی خاص انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های دعوت شرکت الزامی است ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
 8. درشرکت سهامی خاص شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی سهل تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.
 9. درشرکت سهامی خاص مجامع عمومی به وسیله هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد ولی مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود. که تعداد شرکا ء آن از ۱۲نفر بیشتر باشد.
 10. افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در اختیاری است.
 11. در شرکت با مسئولیت محدود ،سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.
 12. در شرکت سهامی خاص مدیران بایستی سهامدار باشند یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند. در شرکت با مسئولیت محدود از بین شرکاء یا از خارج به صورت موظف یا غیر موظف انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.
 13. تقسیم سود در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء ودر شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام، تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.
 14. در شرکت با مسئولیت محدود حق رای به نسبت سرمایه است ولی در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام خواهد بود .
 15. در شرکت با مسئولیت محدود تقویم سهم الشرکه غیر نقدی توسط شرکاء صورت می گیرد، شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند. در شرکت سهامی خاص تقویم آورده غیر نقدی با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *