خدمات مشاوره ای و مهندسی

اخذ ایزو

استانداردی است جهانی که جهت ایجاد زبانی مشترک بین کشورها ی پیشرفته و اصطلاحا جهان سوم تدوین و بکار گرفته میشود

لیست برخی استانداردهای ایزوی متداول عبارتند از :

 • ۹۰۰۱

  : استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای سیستم مدیریت کیفیت می باشد، این استاندارد سیستمی را اجرا می نماید که به مدیریت کیفیت در سراسر سازمان می پردازد. هدف از استاندارد ۹۰۰۱ ، این است که سازمانی که این استاندارد را اجرا و پیاده سازی می نماید ، متعهد شود که با ثبات کیفیت محصول تولید کند . یعنی درتولید محصول درجه ۲، این محصول به درجه ۳ تنزل نداشته باشد.

همچنین استاندارد ایزو ۹۰۰۱ الزاماتی در مستندسازی سازمان ایجاد می نماید ،که سعی در ایجاد نظم می کند. مکتوب نمودن اقداماتی که بر رضایت مشتری و تولید محصول باکیفیت تاثیر می گذارد برای سازمان ها لازم است.و باید برای اینکه سازمان بتواند محصولی با کیفیت یکسان تولید کند برای آن روش های مشخصی را بنویسد.

 

 • ۱۰۰۰۲

  : استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲عموما یک راهنما است و از خانواده ایزو ۹۰۰۰ می باشد که برای طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندی با راندمان بالا در مورد رسیدگی به شکایات مشتریان به وجود آمده است.

این استاندارد برای سازمان های مشتری مدار یک راهنمای کاربردی می باشد که بوسیله آن می توانند در زمینه دریافت شکایات مشتریان یک فراینداثربخش و مطلوب به وجود آورند واجازه ندهند مشتریان شاکی شکایت های خودشان را بجای ارائه در سازمان به انسان های بیرون از سازمان اعلام کنند.

 

 • ۱۰۰۰۴

  : رضایت مشتری از سازمان و ارائه خدمات / محصولات آن یکی از عناصر کلیدی موفقیت سازمانی می باشد. بنابراین ضروری است رضایت مشتری مشاهده و اندازه گیری شود. اطلاعات بدست آمده می تواند برای بهبود استراتژی سازمان ارائه خدمات / محصولات، فرآیندها و ویژگی هایی که توسط مشتریان با ارزش هستند، کمک به شناسایی فرصت ها نماید و به اهداف سازمان خدمت نماید. اعتماد مشتری و در نتیجه منافع تجاری و دیگر منافع با چنین بهبودی می تواند تقویت شود.

 

 • ۱۴۰۰۱

  : استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ در مورد سیستم مدیریت زیست محیطی می باشد، این استاندارد الزاماتی برای سازمانهایی که می خواهند دوستدار محیط زیست بوده و کمترین آلایندگی و آسیب را به محیط اطرافشان وارد کنند ایجاد می نماید. این استاندارد با توجه به محیط زیست سیستمی برای هدایت و کنترل یک سازمان را ایجاد نموده است. استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ عمومی می باشد و تمام سازمانها بدون در نظر گرفتن اندازه، خدماتی یا تولیدی بودن می توانند آن را اخذ نمایند.

 

 • ۱۸۰۰۱

  : استاندارد ۱۸۰۰۱ در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می باشد، استانداردی که در آن برای سازمان هایی که می خواهند ایمنی کارکنانشان را بالاترین حد ممکن نگهدارند الزاماتی را تایین می نماید. این استاندارد برای یک سیستم مدیریت به منظور توانا ساختن سازمان جهت کنترل ریسک ها و بهبود عملکرد خود الزاماتی را مشخص می کند. نباید از عبارت ایزو در کنار استاندارد ۱۸۰۰۱ استفاده کرد زیرا توسط سازمان بین المللی ایزو تدوین نشده است و این استاندارد را OHSAS 18001 می نامند.(مخفف Occupational Health and safety Assessment series به معنی سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای)

 

 

 • ۲۲۰۰۰

  : استاندارد ISO 22000، در مورد مدیریت ایمنی مواد غذایی می یاشد و برای سازمان هایی است که در حوزه مواد غذایی فعالیت می نمایند. حوزه مواد غذایی به شرکت هایی گفته می شود که به هر نحوی در موضوع خوراک فعالیت دارند، به طور مثال کشاورزی، حمل و نقل مواد غذایی، تولید مواد غذایی، بسته بندی مرتبط با مواد غذایی، رستوران ها و هر شرکت دیگری که در زمینه مواد غذایی کار می کند. استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ برای تضمین عدم وجود هر گونه آلودگی در محصول غذایی ارائه شده الزاماتی را برای سازمان ها ایجاد می نماید.تقسیم بندی آلودگی ها در این استاندارد به سه گونه ی میکروبی، شیمیایی و فیزیکی می باشد.

 

 • HACCP

  : HACCP در مورد تجزیه و تحلیل خطر و شناسایی نقاط کنترل بحرانی می باشد که مخفف عبارت Hazard Analysis, Critical Control Point)) است. این استاندارد یکی از الزامات و زیرمجموعه های استاندارد ISO22000 می باشد و برای تمام حوزه های مواد غذایی کاربرد دارد. این استاندارد نقاط بحرانی را شناسایی می نماید و با روش های کنترلی سعی دارد مواد غذایی نهایی عاری از هر گونه خطری باشند.

 

 • IMS

  : در مورد سیستم مدیریت یکپارچه می باشد که شامل سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 می باشد. سیستم مدیریت یکپارچه بدین معناست که چند سیستم مدیریت در یک سازمان کنارهم گذارده و با هم کنترل و مدیریت شوند. استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در سیستم مدیریت یکپارچه IMS به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده کردن خواسته های مشتری پذیرش یک دیدگاه فرایندی رادرهنگام ایجاد، بکارگیری و بهبود اثربخشی نظام مدیریت کیفیت ترغیب می نماید.

 

 • HSE

  : در مورد استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در زمینه بهداشت شغلی،ایمنی ومحیط زیست می باشد به ویژه در حوزه صنایع نفت. این استانداردها عموما” با مخفف HSE-MS معرفی می شوند و چهارچوب مشخصی را برای یک سیستم مدیریت یکپارچه تهیه می نمایند ودارای وجوه تمایزی با استاندارد های ایزو ۱۴۰۰۱ وOHSAS 18001 نیز می باشند.

ازسال ۱۳۸۱وزارت نفت ایران کتابچه راهنمای استقرار HSE-MS را عرضه نمود وجهت اجرا به تمامی سازمانهای مربوطه ابلاغ نمود. این راهنما در تمامی سازمانها وصنایع تابعه آن وزارت، اعم از شرکت نفت ایران، پتروشیمی،شرکت ملی گاز ایران شرکت سهامی وشرکت پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران قابل بهره وری می باشد.

 

 • ۵۰۰۰۱

  : ایزو ۵۰۰۰۱ : ۲۰۱۱ در مورد مدیریت سیستم های انرژی طراحی شده است و الزامات مورد نیاز برای سیستم های انرژی را در اختیار سازمان ها قرار می دهد. همین طوربه پیاده سازی چارچوب مورد نظر برای مدیریت انرژی را در کارخانه های صنعتی، تجاری، سازمانی و دولتی میپردازد. هدف اصلی از این استاندارد این است که حدود ۶۰ درصد از مصرف انرژی جهان را کاهش دهد و قدمی در بخش اقتصاد ملی بردارد. در حال حاضر ایزو ۵۰۰۰۱ سیستم مدیریتی است که در سراسر جهان پذیرفته شده و در سازمانها و ادارات کوچک و بزرگ پیاده می شود.

 

 • ۱۰۶۶۸

  : سازمان بین المللی ایزو این استاندارد را در سال ۲۰۱۰ انتشار داد که در مورد شرایط سنجش ارزش پولی برند می باشد . کارایی این استاندارد ارزشگذاری برند در طراحی استراتژیک ، حسابداری، نقل و انتقالات قانونی، سیستم اطلاعات مدیریتی و غیره است. قبل از انتشار این استاندارد توسط ایزو ، ارزشگذاری هر علامت تجاری همواره مورد بحث بوده زیرا درآمد ارزشگذاری به انتخاب روش ارزشگذاری متخصصین بستگی داشت. علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.. تلاش ایزو از طریق ایزو ۱۰۶۶۸ برای ارائه راهکاری ثابت ، مطمئن و قابل اطمینان برای ارزشگذاری برند با در نظر گرفتن جنبه های مالی ، رفتاری و قانونی گام خوشایندی است که خلا ارزیابی ارزش برند را با دامنه وسیعی پوشش می دهد. اخذ گواهینامه ISO 10668:2010 باعث می شود تمامی اهداف تجاری و کاری هر سازمانی در پناه تحقق حفظ ارزش برند قرار گیرد و یک هدف کلی برای همه سازمانهای در حال فعالیت بوجود بیاید و آن این است که برای برند خود ارزش قائل باشند و در راستای بهبود ارزش برند خود گام بردارند.این گواهینامه دارای سری اصول ملی و بین المللی می باشد.

 

 • ۲۹۰۰۱

  : در مورد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی می باشد که برای اولین بار با همکاری سازمان جهانی ISO و موسسه نفت آمریکا ( API) منتشر گردید. البته مطالب این مشخصه فنی با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 اشتراک زیادی دارد. در واقع پایه و اساس هر استاندارد دیگری استاندارد سیستم مدیریت کیفیت محسوب می شود که در مشخصه فنی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی هم این موضوع صادق است. یعنی اگر استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 را در سطح سازمان طراحی و پیاده سازی شود ، حدود ۸۰درصد مشخصه فنی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ISO/TS29001 را نیز اجرا کرده و ۲۰ درصد مابقی مختص فرایندهای مرتبط با صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی است.

 

 

 

 • ۱۶۹۴۹

  : این ایزو در مورد گسترش سیستم مدیریت کیفیت می باشد که بهبود همیشگی را فراهم آورده و بر و در زنجیره تامین اتومبیل به جلوگیری از ضرر تاکید دارد. ایزو ۱۶۴۹۴ در طراحی ، تولید و در مواقع مربوطه به نصب و خدمات محصولات اتومبیل کاربرد دارد. این ایزو برپایه ایزو ۹۰۰۰ می باشد. امروزه دستگاه های مونتاژ وسایل نقلیه نیز به اخذ گواهینامه ایزو TS 16949 تشویق می شوند.گواهینامه ISO/TS 16949:2009 باعث می شود تمامی اهداف تجاری و کاری هر سازمانی در پناه تحقق حفظ مدیریت کیفیت در صنعت خودرو سازی قرار گیرد و با دیگر استانداردهای سیستم های مدیریتی قابلیت انطباق دارد .

 

 • ۱۰۰۰۶

  : این استاندارد در مورد مدیریت پروژه می باشد که بنا به تعریف عبارت است از یک برنامه ریزی منظم برای رسیدن به اهداف پروژه در سراسر طول حیات پروژه. پیاده سازی و داشتن این گواهینامه به کارفرما این اطمینان را می دهد که پیمانکار دارای یک نظم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه می باشد و در سازمانی که استاندارد مدیریت پروژه مانند PMBOK یا ISO 10006 در آن پیاده سازی شده ضمن انسجام بهتر به امور و فرآیند ها باعث افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت ها می گردد. در استاندارد ISO 10006 الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت پروژه و تعاریف مورد نیاز آن به نحو مناسبی تعریف شده . اجرای این استاندارد ها بویژه به شرکتهای بزرگ صنعتی و عمرانی و یا سازمان هایی که در مناقصه های بین المللی شرکت می نمایند توصیه می شود .