اخذ مجوزهای مواد غذایی و آرایشی – بهداشتی

بطور کلی اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو برای سه گروه محصولات الزامیست :

  • مواد غذایی
  • محصولات آرایشی و بهداشتی
  • دارو ها

که همه سه گروه محصول نیز به دو گروه تقسیم میشوند:

  • توسط تولید کنندگان داخلی تولید میشوند
  • وارداتی هستند

این موسسه آمادگی خود را جهت اخذ مجوز بهداشت برای هر 6 گروه محصول در کوتاهترین زمان ممکن اعلام میدارد .