اخذ مجوزهای مواد غذایی و آرایشی – بهداشتی

بطور کلی اخذ مجوز از سازمان تجهیزات پزشکی برای دو گروه محصول الزامیست

  1. توسط تولید کنندگان داخلی تولید میشوند
  2. وارداتی هستند

که بسته به نوع محصول و مکان بکارگیری و میزان خطری که برای سلامتی انسان دارند دارای کلاس خطر خاصی هستند و برای هر یک کلاس خطری خاص تعریف میشود .

انجام کلیه امور مربوط به اخذ مجوز تجهیزات پزشکی خود را به کارشناسان مجرب این موسسه بسپارید تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اخذ آن اقدام گردد .