تغییرات شرکتها و موسسات

افزایش و کاهش سرمایه شرکت - سهم الشرکه

افزایش و کاهش سرمایه بین اعضای شرکت و یا انتقال به شخص جدید

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت عبارت است از افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکتهای سهامی.
ضمنا مرجع صلاحیت دار جهت تغییر در سرمایه شرکت مجمع فوق العاده سهامداران شرکت است. ( مجمع فوق العاده سهامداران با حضور دارندگان بیش از نیمی از سهمی که حق رأی دارند، و در صورتی که نفرات به حد نصاب نرسد در نوبت دوم دعوت با حضور دارندگان بیش از ثلث سهم دارای حد نصاب قانونی شده و تشکیل می گردد. همچنین تصمیمات این مجمع در صورتی معتبر است که دارای رأی اکثریت دو سوم آرا در جلسه رسمی معتبر باشد.)

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص:

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره چنانچه به هیات مدیره تفویض اختیار شده باشد
 • دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص به امضای کلیه مدیران ۳٫ گواهی بانکی افزایش سرمایه اگر افزایش نقدی باشد

افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

 1. . صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 2. اگر آورده برخی شرکا غیرنقد باشد صورتجلسه ارزیابی آن و قیمت توافقی ذکر و بامضای کلیه شرکا ضمیمه شود
 3. در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت.

کاهش سرمایه

کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص:

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورتجلسه هیات مدیره در صورت تفویض این اختیار به آن
 • لیست سهامداران و تعداد سهامداران بعد از کاهش سرمایه
 • اصل روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار حاوی آگهی کاهش سرمایه
 • اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع به اکثریت
 • گواهی از مرجع قضایی دایر بر عدم وصول دادخواست اعتراض به کاهش سرمایه.

کاهش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

 1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 2. در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت.
 3. افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید :
  همان مدارک افزایش سرمایه + فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی شریک یا شرکای جدید.
 4. کاهش سرمایه همراه با خروج شریک :
  همان مدارک کاهش سرمایه است با این تفاوت که اشخاصی که از شریک خارج میشوند باید ذیل صورتجلسه را امضا نموده و شخصاً یا توسط وکیل محضری با حضور در اداره ثبت شرکتها بهمراه مدرک هویت ذیل دفاتر را امضا نمایند.

نقل و انتقال سهام

 1. شرکت سهامی خاص :
  • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره بر حسب اساسنامه ۲٫ فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی سهامدار جدید ۳٫ مفاصا حساب مالیات نقل و انتقال ۴٫ آخرین روزنامه رسمی شرکت ۵٫ اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع / جلسه به اکثریت. •
 2. شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی
  • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره در صورت تفویض اختیار به آنها در سه نسخه
  • در صورت تشکیل جلسه به اکثریت راعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت
  • فتوکپی شناسنامه شریک/شرکای جدید
  • اصل یا کپی مصدق سند رسمی انتقال موضوع ماده ۱۰۳ قانون تجارت ۵٫ اگر شریکی که خارج شده عضو هیات مدیره باشد، صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب عضو جدید هیات مدیره.

 

برای اطلاعات بیشتر وارد لینک زیر شوید :

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *