تغییرات شرکتها و موسسات

تغییر موضوع شرکت عبارت است از:

در صورتی که موضوع فعالیت شرکت تغییر کند یا موضوعات جدیدی به موضوعات پیشین افزوده گردد، مجمع عمومی تشکیل جلسه داده و اعضا مبادرت به امضای صورتجلسه تغییر یا الحاق موضوع می‌نمایند.  در صورتی که موضوع شرکت نیاز به مجوز داشته باشد می‌بایست پس از تحویل مدارک لازم به مرجع مربوط جهت دریافت مجوز اقدام نمود و همراه با صورتجلسه تنظیم شده به اداره ثبت ارجاع نمود.

مدارک لازم جهت تغییر موضوع (الحاق موضوع) شرکت :

الف : کپی آگهی تاسیس
ب: کپی روزنامه رسمی
پ: کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
ت: در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات

فرایند تغییر موضوع (الحاق موضوع) شرکت:

  • تکمیل فرم تغییرات شرکت ها توسط کارشناسان موسسه سامان ثبت
  • تحویل مدارک به وکلا
  • تنظیم صورتجلسه توسط کارشناس و تحویل به موکل جهت امضا
  • تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
  • در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد.
  • تایید نهایی و صدورپیش آگهی تغییرات
  • تقریبا یک هفته پس از صدورپیش آگهی ، روزنامه رسمی منتشر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *