تغییرات شرکتها و موسسات

This is custom heading element

تغییر حق امضا مجاز شرکت را درصورت تصمیم اعضای هیئت مدیره یا سهامداران در شرکت می توان صورت  داد. برای ثبت تغییرحق امضا مجاز شرکت  تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و یا هیئت مدیره شرکت امکان پذیر است .
شخص صاحب امضا می تواند از بین، سهامداران ،اعضای هیئت مدیره(خارج از شرکا)، شخصی که هم سهامدار و هم عضو هیئت مدیره است و یا اینکه نماینده اشخاص حقوقی که به عنوان سهامدار یک شرکت دیگر هستند انتخاب گردد.
علاوه بر این امکان اعطا حق امضا مشترک و یا منحصر صورت می گیرد .
نکته مهم در تنظیم صورتجلسه ثبت تغییرحق امضا مجاز شرکت  این است که اعطا حق امضا هم جز اختیارات اعضای هیئت مدیره مستقل از سهامداران است و هم اختیارات سهامداران در قالب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده .

مدارک لازم جهت تغییر حق امضا مجاز شرکت :

الف : کپی آگهی تاسیس
ب: کپی روزنامه رسمی
پ: کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
ت: در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات

فرایند تغییر حق امضا مجاز شرکت:

  1. تکمیل فرم تغییرات شرکت ها توسط کارشناسان موسسه سامان ثبت
  2. تحویل مدارک به وکلا
  3. تنظیم صورتجلسه توسط کارشناس و تحویل به موکل جهت امضا
  4. تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
  5. در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد.
  6. تایید نهایی و صدورپیش آگهی تغییرات
  7. تقریبا یک هفته پس از صدورپیش آگهی ، روزنامه رسمی منتشر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *